Oost Fryslân Boppe!

Op 4 en 5 februari heeft de laatste groep “OPCO’s” van Oost Fryslân Drachten de tweedaagse training “Briefen en Sturen voor OPCO’s” afgerond. Ditmaal een grote groep waarvan het merendeel Senior of Hoofdagent is. In de rol van Coördinator Operationele  Zaken (COZ) zijn zij de rechterhand van de OPCO. Een enthousiaste groep COZn, die de nieuwe  aanpak van […]

De Boodschap De Baas

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. Leren is immers permanent ander gedrag laten zien. In de training Overtuigend Presenteren heeft de derde groep OPCO’s van het basisteam Ede geleerd dat je alleen een presentatie geeft wanneer je een boodschap hebt. En als je dan toch op het podium staat, […]

OPCO’s Ede Overtuigend

Op maandag 27 januari vond de training Overtuigend Presenteren plaats voor de tweede groep Operationele Coördinatoren van het basisteam Ede.

Ontwikkelgroepen

Wijkagent Ontwikkelgroep Gebiedsgebonden Politiewerk begint bij de kwaliteit van de politieagent en de wijkagenten. Door het volgen van cursussen, trainingen en workshops wordt er van politieagenten verwacht dat ze zowel van hun functie als hun vak inhoudelijke kennis bijhouden.  Hoewel onderwijs en training  waardevol zijn en bijdragen aan jouw ontwikkeling als agent, zijn er ook […]

Wijkagenten weer centraal

Op dinsdag 14 januari vond de training Overtuigend Presenteren voor de tweede groep Wijkagenten van het basisteam Ede plaats op het hoofdbureau in Ede. Veel dank aan de negen deelnemers voor hun enthousiasme, leergierigheid en interessante presentaties. De gezonde lunch en prima accommodatie maakten het feest compleet. De sfeer was uitstekend, de leeromgeving veilig en […]

Young Pro’s Go!

Op zaterdag 11 januari vond de eerste training Overtuigend Presenteren voor Young Professionals plaats.

Wijkagenten Presenteren

Op 9 januari start de eerste groep Wijkagenten van het basisteam Ede met de training Overtuigend Presenteren. Zij zijn immers het gezicht en het visitekaartje van de Politie in de wijk. Dan kun je maar beter goed voor de dag komen. Volgende week start de tweede groep wijkagenten. Eind januari starten de Operationele Coördinatoren een […]

Fryslân Boppe, Hollân yn ‘e Groppe

Het heeft iets uitdagends: Fryslân Boppe, Hollân yn ‘e Groppe. Iets verhevens ook, in de zin van ‘hoger dan’. De teamchefs van basisteam Oost Fryslân hebben bijna al hun OPCO’s getraind in het Briefingproces en Resultaatgericht Sturen en de resultaten zijn meer dan bemoedigend. In februari 2020 zal de laatste groep OPCO’s van dit team […]

Briefingsproces Alkmaar op orde?

Het daadwerkelijk aansturen van politiemedewerkers in een briefing zal  bij het basisteam Alkmaar vanaf begin 2020 centraal komen te staan.  Het verstrekken van informatie en daaraan gekoppelde opdrachten op de persoon is een continu en lastig aandachtspunt.  Niet alleen het voorbereiden en het geven van de briefing, maar ook de koppeling naar de debriefing is een minstens […]

Basisteam Ede kijkt vooruit

“ Regeren is vooruitzien”. Met deze gedachte start het basisteam Ede het nieuwe jaar. In het eerste kwartaal 2020 zullen alle OPCO’s een trits aan trainingen volgen zodat het Briefingproces letterlijk tot betere inzichten en resultaten zal leiden. Zo krijgt het voornemen om effectiever op te kunnen treden de nodige handen en voeten en wordt […]