Briefingsproces Alkmaar op orde?

Het daadwerkelijk aansturen van politiemedewerkers in een briefing zal  bij het basisteam Alkmaar vanaf begin 2020 centraal komen te staan.  Het verstrekken van informatie en daaraan gekoppelde opdrachten op de persoon is een continu en lastig aandachtspunt.  Niet alleen het voorbereiden en het geven van de briefing, maar ook de koppeling naar de debriefing is een minstens […]

Basisteam Ede kijkt vooruit

“ Regeren is vooruitzien”. Met deze gedachte start het basisteam Ede het nieuwe jaar. In het eerste kwartaal 2020 zullen alle OPCO’s een trits aan trainingen volgen zodat het Briefingproces letterlijk tot betere inzichten en resultaten zal leiden. Zo krijgt het voornemen om effectiever op te kunnen treden de nodige handen en voeten en wordt […]

OPCO’s Gaasperdam aan de slag

De OPCO’s van het basisteam Gaasperdam starten in maart 2020 met de Training Overtuigend Presenteren. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor de daaropvolgende trainingen om het Briefingproces efficiënter en effectiever te maken. Resultaatgericht Sturen wordt daardoor inspirerend en motiverend en leidt tot betere en zichtbare resultaten.

OPCO’s Oost-Zeeburg getraind

In 2017 zijn binnen het basisteam Oost Zeeburg drie groepen OPCOs getraind in Overtuigend presenteren. Daarmee heeft de teamleiding een impuls gegeven om het briefingsproces meer resultaatgericht te krijgen. Nu zijn we in oktober 2019 twee jaar verder en het werd hoog tijd om de OPCOs van Oost Zeeburg weer een update te geven. Het […]

Leidinggeven voor OPCO’s

In de training Leidinggeven voor OPCOs vormen de knelpunten en uitdagingen in de dagelijkse praktijk het startpunt. Bouwstenen voor leiderschap als Operationele betrokkenheid, Waarde gedreven sturen, doelgerichte interactie en bewust gedrag staan daarbij centraal. Juist door het bewust gebruikmaken van de diversiteit aan waarden, talenten en ambities leert u uw teamleden te motiveren en op […]

Briefen en Debriefen voor OPCO’s

In de eendaagse training Briefen en Debriefen, leert de OPCO een doeltreffende Briefing te geven, waarbij Informatie, Instructie, Inspiratie en Interactie centraal staan. Bovendien worden deze 4i’s ook toegepast bij het Debriefen waarbij de uitgevoerde acties  worden geëvalueerd op resultaten, effectiviteit, efficiëntie en lessons learned. Het is dus niet alleen een kwestie van de goede dingen […]

Present!

Overtuigend presenteren - een vak apart!

Inleiding Tijdens het ochtendappèl (tijdstip vroeg in de morgen waarop alle leden van een groep bijeengeroepen worden om hun aanwezigheid te bewijzen) is het gebruikelijk wanneer je naam wordt opgenoemd, dat je reageert met een duidelijk “Present!”. Overigens heeft het woord Present meerdere betekenissen; een cadeau of geschenk, aardigheid, een gave, tegenwoordig en aanwezig. In […]

Kwestie van de goede dingen doen

Gerrit Hut, directeur Comms Control Consultancy

“Het is een kwestie van de goede dingen doen, maar ook de dingen goed doen” Bij het inrichtingsplan van de Nationale Politie is onder meer aangegeven dat robuuste Basisteams en Briefen en Debriefen essentieel zijn voor het effectief functioneren van de politieorganisatie en de verbinding met het publiek. Voor de sturing van het blauwe personeel […]