Comms Control Consultancy

Training in leiderschap, communicatie en overtuigend presenteren.

Ontwikkelgroepen

Ontwikkelgroepen

Wijkagent Ontwikkelgroep

Gebiedsgebonden Politiewerk begint bij de kwaliteit van de politieagent en de wijkagenten. Door het volgen van cursussen, trainingen en workshops wordt er van politieagenten verwacht dat ze zowel van hun functie als hun vak inhoudelijke kennis bijhouden.  Hoewel onderwijs en training  waardevol zijn en bijdragen aan jouw ontwikkeling als agent, zijn er ook bronnen van kennis en ervaring dichter bij huis. Eén van de meest effectieve manieren om je te ontwikkelen als (wijk-)agent, is door het leren van collega’s.

Ontwikkelen met collega’s

Alle agenten zijn uniek. De kennis en ervaring die zij hebben vergaard, is dat ook. Sommige collega’s zijn bijvoorbeeld al tientallen jaren actief in de wijk en zijn zodoende experts geworden in de omgang met ketenpartners en mensen in de wijk. Terwijl andere collega’s vrij recent de overstap vanuit een andere functie of dienstvak hebben gemaakt. Als leergierige agent kan je gebruik maken van deze gebundelde expertise door het organiseren van ontwikkelgroepen.

Ontwikkelgroepen zijn groepen collega agenten die gezamenlijk werken aan hun professionalisering. Ze organiseren meerdere malen per jaar bijeenkomsten waarin zij zich richten op bepaalde thema’s. Tijdens de bijeenkomsten delen zij kennis en tips en is er ruimte om te discussiëren. Deze ontwikkelgroepen hoeven zich natuurlijk niet te beperken tot directe-collega’s.

Tijdens een training Overtuigend Presenteren voor wijkagenten kwam tijdens een koffiepauze dit idee ter sprake, om met een groepje wijkagenten uit Ede een ontwikkelgroep te formeren. 

Spreekt het jou aan om te leren van je collega’s ? Wacht dan niet en ga op zoek naar gelijkgezinde leergierige collega’s en initieer een ontwikkelgroep. 

Door de onderstaande praktische tips toe te passen verhoog je de effectiviteit van jouw ontwikkelgroep:

  • Maak tijdens de eerste meeting een overzicht van welke kennis en ervaring er binnen de groep is. Zo ontstaat er een goed beeld over wat de jullie van elkaar kunnen leren.
  •  Inventariseer daarnaast naar welke kennis behoefte is. Willen de meeste wijkagenten bijvoorbeeld leren hoe ze hun ketenpartners beter kunnen laten participeren in het overleg? Dan is dit een logische eerste keus om op te focussen tijdens de volgende meeting.
  • Evalueer elke meeting. Is het leerzaam geweest? Wat kan er aangepast worden om de meetings effectiever in te richten? Door dit consequent te doen wordt elke volgende  meeting nog leerzamer!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u hiermee instemt.