Comms Control Consultancy

Training in leiderschap, communicatie en overtuigend presenteren.

Overtuigend Presenteren

Overtuigend presenteren - een vak apart!

Inleiding

Tijdens het ochtendappèl (tijdstip vroeg in de morgen waarop alle leden van een groep bijeengeroepen worden om hun aanwezigheid te bewijzen) is het gebruikelijk wanneer je naam wordt opgenoemd, dat je reageert met een duidelijk “Present!”. Overigens heeft het woord Present meerdere betekenissen; een cadeau of geschenk, aardigheid, een gave, tegenwoordig en aanwezig. In de dagelijkse praktijk is de Operationele Coördinator (OPCO) verantwoordelijk voor de operationele aansturing en de Briefing en Debriefing. Dit vraagt dat de OPCO als leidinggevende tegenwoordig en aanwezig is, afijn Present!

 

In de training Present! wordt een solide basis gelegd voor het houden van een effectieve presentatie met een heldere doelstelling, een duidelijke structuur en een heldere boodschap. Verder gaat de aandacht uit naar het invloed uitoefenen op anderen, zodat zij enthousiast worden en hun houding of mening aanpassen. Denk aan aansprekende argumenten, uitstraling, enthousiasmeren, inspireren en overtuigingskracht.

Present! is een onmisbare basis voor de training Briefen en Debriefen voor OPCOs en gaat verder dan alleen presentatie(technieken). De aandacht gaat ook uit naar het versterken van de bewustwording van het eigen imago (beeldvorming en uitstraling) en wordt een balans gezocht in de beeldvorming en de inhoud van de presentatie, maar geeft ook aangrijpingspunten om effectief gedrag te beïnvloeden.

Leerdoelen

De training heeft de volgende leerdoelen: De OPCO:

  • Heeft een eigen mening en legt deze duidelijk uit aan collega’s;
  • Onderbouwt de eigen mening met heldere, aansprekende argumenten;
  • Brengt standpunten en ideeën stellig en laat duidelijk merken er zelf in te geloven;
  • Is goed op de hoogte en bereidt zich goed voor;
  • Past per situatie de argumenten en stijl van handelen aan en hanteert een aansprekende stijl om anderen enthousiast te maken voor eigen ideeën;
  • Is een serieuze gesprekspartner en heeft oog voor de relatie met een ander;
  • Kan een gestructureerd betoog houden;
  • Spreekt zoveel mogelijk uit het hoofd;
  • Gebruikt zo nodig cue cards.

Trainingsconcept

Eerst wordt begonnen met het inventariseren van de leerdoelen. Veelgehoorde leervragen zijn het vasthouden van de aandacht, het motiveren en betrokken houden van de medewerkers, het omgaan met spanningen en het voorkomen van een “ hak op de tak” verhaal.

De training wordt gekenmerkt door korte theoretische inleidingen en praktische oefeningen. Hierdoor wordt niet alleen kennis aangereikt maar wordt inzicht verkregen en staat de toepassing centraal. In totaal houdt elke deelnemer drie presentaties waarbij het accent ligt op een heldere doelstelling, een duidelijke structuur en een heldere boodschap. Elke presentatie wordt op video opgenomen en geëvalueerd. Hierdoor kan een steile leercurve worden bereikt.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit Operationele Experts en Operationele Specialisten, seniors en hoofdagenten die de functie van OPCO vervullen of gaan vervullen. Elke trainingsgroep bestaat uit maximaal 8 personen.

Opbouw

De training Present! is de opstapcursus voor de trainingen Briefen & Debriefen en Leidinggeven voor OPCOs.

Certificering

Na het afronden van elke training wordt kosteloos aan elke deelnemer een elektronisch certificaat verstrekt die men in het kader van de R&O cyclus in YouForce kan uploaden.

Kosten

De trainingen worden in beginsel in-company verzorgd. Hierdoor kunnen de investeringskosten per deelnemer laag worden gehouden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u hiermee instemt.