Regeren is vooruitzien

Beste OPCO, Hoe gaat het met jou in deze periode? Ik hoop dat je gezond bent. Verder heb ik goed nieuws voor jou. In achterliggende maanden lag de prioriteit en de focus van het werken ergens anders. Mede door de Corona kwestie was het ook niet mogelijk om een training of opleiding te volgen.De geplande […]

Sturingsconcept Klemvast

OPCO’s & WaCo’s BT Alkmaar hebben Sturingsconcept klemvast Een gemengde groep van Operationele Coördinators en Wachtcommandanten van het basisteam Alkmaar zijn twee dagen aan de slag gegaan om het Briefings- en Sturingsconcept eigen te maken. Er is hard gewerkt om de kennis en inzichten eigen te maken over nut en noodzaak van het effectief Briefen […]

OPCO’s en WaCo’s Alkmaar Onzet

Op 8 oktober 2019 werd niet alleen het ontzet van Alkmaar (1573) gevierd maar werd ook de basis gelegd voor het beter Resultaatgericht werken van het basisteam Alkmaar. De teamchefs hebben aangegeven dat zij willen investeren in de “spin in het web” van het GGP en het basisteam door o.m. de Operationele Coördinatoren en de […]

“Sami Uit, Sami Thuis”

Sami uit, sami thuis

“Sami Uit Sami Thuis” Onder het adagium “Samen Uit, Samen Thuis” heeft de eerste groep OPCO’s van het basisteam Ede op 10 en 11 februari de cyclus Overtuigend Presenteren, Briefen en Debriefen en Leidinggeven voor OPCO’s afgerond. Voor een van de deelnemers (Sami Ozdemir) reden genoeg om met een kwinkslag deze slogan een persoonlijk tintje […]

Oost Fryslân Boppe!

Op 4 en 5 februari heeft de laatste groep “OPCO’s” van Oost Fryslân Drachten de tweedaagse training “Briefen en Sturen voor OPCO’s” afgerond. Ditmaal een grote groep waarvan het merendeel Senior of Hoofdagent is. In de rol van Coördinator Operationele  Zaken (COZ) zijn zij de rechterhand van de OPCO. Een enthousiaste groep COZn, die de nieuwe  aanpak van […]

De Boodschap De Baas

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. Leren is immers permanent ander gedrag laten zien. In de training Overtuigend Presenteren heeft de derde groep OPCO’s van het basisteam Ede geleerd dat je alleen een presentatie geeft wanneer je een boodschap hebt. En als je dan toch op het podium staat, […]

OPCO’s Ede Overtuigend

Op maandag 27 januari vond de training Overtuigend Presenteren plaats voor de tweede groep Operationele Coördinatoren van het basisteam Ede.

Ontwikkelgroepen

Wijkagent Ontwikkelgroep Gebiedsgebonden Politiewerk begint bij de kwaliteit van de politieagent en de wijkagenten. Door het volgen van cursussen, trainingen en workshops wordt er van politieagenten verwacht dat ze zowel van hun functie als hun vak inhoudelijke kennis bijhouden.  Hoewel onderwijs en training  waardevol zijn en bijdragen aan jouw ontwikkeling als agent, zijn er ook […]

Wijkagenten weer centraal

Op dinsdag 14 januari vond de training Overtuigend Presenteren voor de tweede groep Wijkagenten van het basisteam Ede plaats op het hoofdbureau in Ede. Veel dank aan de negen deelnemers voor hun enthousiasme, leergierigheid en interessante presentaties. De gezonde lunch en prima accommodatie maakten het feest compleet. De sfeer was uitstekend, de leeromgeving veilig en […]