Tien jaar later

Oude gewoontes en bestaande culturen hebben de tijd gehad om “in te slijten” in het dagelijks gedrag. En dus verander je die gewoontes niet zomaar. Als een diep karren spoor, volgen onze nieuw aangestelde OPCO’s het reeds gebaande pad en geef ze eens ongelijk. De functie van OPCO is geen sinecure , de toewijzing wel. […]

Support OPCO’s Amstelveen

Basisteam Amstelveen is in het eerste kwartaal 2023 gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Maar liefs 14 operationele Coördinatoren hebben de training Briefen,  Debriefen en Leidinggeven met succes afgerond.  Toegevoegde waarde  De OPCO weet nu waar hij/zij van toegevoegde waarde kan zijn en het verschil kan maken op het gebied van Informeren, Instrueren, Interactie en […]

Opcos Almere Stad haven en nieuwe gewoontes

Thematisch Basisteam Almere Stad Haven is eind 2022 gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Alle operationele Coördinatoren werken aan een vaste thematische structuur voor zowel de Briefing als de Debriefing. Het draait immers om “eerst zaaien en daarna oogsten” en samen leren en vertrouwen opbouwen. Toegevoegde waarde De OPCO leert waar hij/zij van toegevoegde […]

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld  Structuur  Basisteam Almere Stad Haven is gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Alle operationele Coördinatoren werken aan een vaste structuur voor zowel de briefing als de Debriefing. Het draait immers om management van verwachtingen, grip houden op de groepscultuur en het aansturen van het team.  Het Verschil De […]

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld  Structuur  Basisteam Almere Stad Haven is gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Alle operationele Coördinatoren werken aan een vaste structuur voor zowel de briefing als de Debriefing. Het draait immers om management van verwachtingen, grip houden op de groepscultuur en het aansturen van het team.  Het Verschil De […]

Regeren is vooruitzien

Beste OPCO, Hoe gaat het met jou in deze periode? Ik hoop dat je gezond bent. Verder heb ik goed nieuws voor jou. In achterliggende maanden lag de prioriteit en de focus van het werken ergens anders. Mede door de Corona kwestie was het ook niet mogelijk om een training of opleiding te volgen.De geplande […]

Sturingsconcept Klemvast

OPCO’s & WaCo’s BT Alkmaar hebben Sturingsconcept klemvast Een gemengde groep van Operationele Coördinators en Wachtcommandanten van het basisteam Alkmaar zijn twee dagen aan de slag gegaan om het Briefings- en Sturingsconcept eigen te maken. Er is hard gewerkt om de kennis en inzichten eigen te maken over nut en noodzaak van het effectief Briefen […]

OPCO’s en WaCo’s Alkmaar Onzet

Op 8 oktober 2019 werd niet alleen het ontzet van Alkmaar (1573) gevierd maar werd ook de basis gelegd voor het beter Resultaatgericht werken van het basisteam Alkmaar. De teamchefs hebben aangegeven dat zij willen investeren in de “spin in het web” van het GGP en het basisteam door o.m. de Operationele Coördinatoren en de […]

“Sami Uit, Sami Thuis”

Sami uit, sami thuis

“Sami Uit Sami Thuis” Onder het adagium “Samen Uit, Samen Thuis” heeft de eerste groep OPCO’s van het basisteam Ede op 10 en 11 februari de cyclus Overtuigend Presenteren, Briefen en Debriefen en Leidinggeven voor OPCO’s afgerond. Voor een van de deelnemers (Sami Ozdemir) reden genoeg om met een kwinkslag deze slogan een persoonlijk tintje […]