Tien jaar later

Oude gewoontes en bestaande culturen hebben de tijd gehad om “in te slijten” in het dagelijks gedrag. En dus verander je die gewoontes niet zomaar. Als een diep karren spoor, volgen onze nieuw aangestelde OPCO’s het reeds gebaande pad en geef ze eens ongelijk. De functie van OPCO is geen sinecure , de toewijzing wel. […]

Support OPCO’s Amstelveen

Basisteam Amstelveen is in het eerste kwartaal 2023 gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Maar liefs 14 operationele Coördinatoren hebben de training Briefen,  Debriefen en Leidinggeven met succes afgerond.  Toegevoegde waarde  De OPCO weet nu waar hij/zij van toegevoegde waarde kan zijn en het verschil kan maken op het gebied van Informeren, Instrueren, Interactie en […]

Opcos Almere Stad haven en nieuwe gewoontes

Thematisch Basisteam Almere Stad Haven is eind 2022 gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Alle operationele Coördinatoren werken aan een vaste thematische structuur voor zowel de Briefing als de Debriefing. Het draait immers om “eerst zaaien en daarna oogsten” en samen leren en vertrouwen opbouwen. Toegevoegde waarde De OPCO leert waar hij/zij van toegevoegde […]

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld  Structuur  Basisteam Almere Stad Haven is gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Alle operationele Coördinatoren werken aan een vaste structuur voor zowel de briefing als de Debriefing. Het draait immers om management van verwachtingen, grip houden op de groepscultuur en het aansturen van het team.  Het Verschil De […]

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld

OPCO’s Almere Stad Haven als voorbeeld  Structuur  Basisteam Almere Stad Haven is gestart met het verbeteren van het Briefingsproces. Alle operationele Coördinatoren werken aan een vaste structuur voor zowel de briefing als de Debriefing. Het draait immers om management van verwachtingen, grip houden op de groepscultuur en het aansturen van het team.  Het Verschil De […]

Structuur als nieuwe gewoonte

Structuur als nieuwe gewoonte 3

In achterliggende twee weken hebben nagenoeg alle OPCO’s van het Basisteam IJmond in drie groepen de training Briefen en Debriefen en leidinggeven voor OPCO’s gevolgd. In een van de groepen is zelfs een OPCO in spé uit Den Helder aangesloten. Over één ding zijn ze het allemaal eens: de komende weken wordt een nieuwe gewoonte […]

Overtuigd

Reeds in januari 2020! ontving ik van Lindy, als hoofdagent werkzaam bij het basisteam Oost Zeeburg, het verzoek of zij samen met enkele seniors en aankomende OPCO’s de training Overtuigend Presenteren kon volgen. In maart 2020 begon de Corona ellende en de beloofde training heeft ruim twee jaar op zich laten wachten. Afgelopen dinsdag 8 […]

OPCOs nieuwe gewoontes

OPCOs Achterhoek West: nieuwe gewoontes. De Corona beperkingen in afgelopen twee jaren hebben in veel basisteams, soms noodgedwongen, geleid tot andere procedures en manier van werken. Nu het Corona tijdperk ten einde loopt staan de OPCOs van het basisteam Achterhoek West voor de uitdaging de routines uit achterliggende periode door te zetten, of toch nieuwe […]

BT Gaasperdam – een team, een taak

Reeds in 2020 zijn de OPCOs van BT Gaasperdam van start gegaan met de training “ Overtuigend Presenteren”. Als gevolg van alle Corona beperkingen hebben we uiteindelijk in november 2021 de cyclus voor beide groepen OPCOs kunnen afronden met de training Briefen en Sturen. En wat een enthousiasme, inzet en creativiteit hebben deze twee groepen […]